معرفی اجمالی محصول

انیمیشن آموزشی عربی دهم متوسطه رشته ریاضی و تجربی لوح دانش

بهترین محیط آموزشی به صورت مالتی مدیا و اینتر اکتیو با محیطی کاملا محاوره ای برای درک بهتر دانش آموز

تدریس فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی ، دروس ریاضی و علوم ، توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول آموزش ابتدایی ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب ، استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس ، توضیح ، تمرین و تکرار نکات مهم درس مطابق با سر فصل های کتاب .(قابل اجرا در پلیرهای خانگی)

شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب به صورت نکته ای و بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب درسی ، دارای مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی

–  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن

– بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

– آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر

– ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله

– حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت نکته ای

– دارای مجوز ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی

-قابل اجرا در پلیر های خانگی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

جامع تریـن منبـع بـا بهتریـن کیفیـت

قابـل اجـرا در رایانـه و دستـگاه پخش خانـگی

پیشگفتا ر

اَلدَّرْسُ الَْوَّل –

ذاکَ هوَ اللّهُ + اَلتَّعارُف

اَلدَّرْسُ الثّانی –

اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّهُ + اَلَْعدادُ مِن واحِدٍ إلَی مِئَهٍ + فی مَطارِ النَّجَفِ

اَلدَّرْسُ الثّالِثُ –

مطَرَُ السَّمَکِ + أَشکالُ الَْفعالِ (۱) + فی قِسمِ الْجَوازاتِ

اَلدَّرْسُ الرّابِعُ –

اَلتَّعایُشُ السِّلْمیُّ + أشَکالُ الْفَعال ِ(۲) + فی صالهَِ التفَّتیشِ

             اَلدَّرْسُ الْخامِسُ –
   هذا خَلقُ اللّهِ + اَلْجُملَهُ الْفِعلیَّهُ وَ ا لِسمیَّهُ + مَعَ سائِقِ سَیّارَهِ الُْجرَهِ
اَلدَّرْسُ السّادِسُ –
ذوالْقَرنَینِ + اَلْفِعلُ الْمَجهولُ + مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبالِ الْفُندُقِ
اَلدَّرْسُ السّابِعُ –
یا مَن فی الْبِحارِ عَجائِبُهُ + اَلْجارُّ وَ الْمَجرورُ وَ نونُ الْوِقایَهِ + مَعَ مُرِفِ خَدَماتِ الْفُندُقِ
اَلدَّرْسُ الثّامِنُ –
+ صِناعَهُ التَّلمیعِ فی الَْدَبِ الْفارِسیِّ + اِسمُ الْفاعِلِ وَ اسمُ الْمَفعولِ وَ اسمُ الْمُبالَغَهِ
شِاءُ شَیحَهِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ
اَلمُْعْجَمُ –

ه

توضیحات تکمیلی

نام محصول

انیمیشن آموزشی عربی دهم متوسطه رشته ریاضی و تجربی لوح دانش

ناشر

تاریخ چاپ

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

,

موضوع