صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'انتخاب آینده'

راهنمای انتخاب رشته در آزمون سراسری

انتخاب رشته انتخاب آینده یکی از مراحل حساس و سرنوشت ساز دانش آموزان در دوران تحصیل انتخاب رشته دانشگاه است؛ انتخابی که پر از هیجان و اضطراب است و اگر در آن اشتباهی صورت بگیرد، جبران آن بسیار سخت و گاهی غیرممکن است. انتخاب رشته، انتخاب آینده این حساسیت، وظیفه مشاوران را سنگین تر کرده و ارائه مشاوره دانشگاهی را با چالش های جدی مواجه می کند، زیرا بسیاری ازادامه مطلب