صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'انتشارات هوپا'

«پسری در برج» همراه «پسر زن جادوگر» به بازار کتاب آمدند

  چاپ نخست کتاب‌های «پسری در برج» نوشته پالی یو هن و «پسر زن جادوگر» نوشته کلی بارنهیل به همراه چاپ هشتم کتاب «یک دستیار همه فن حریف» نوشته آنتونیو ایتوربه و چاپ دوم «خانه درختی ۱۳ طبقه» نوشته اندی گریفیتس و تری دنتون از سوی نشر هوپا منتشر شد. دو عنوان کتاب به نام‌های «پسری در برج» نوشته پالی یو هن و «پسر زن جادوگر» نوشته کلی بارنهیل باادامه مطلب