صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'دبیرستان‌های نمونه‌دولتی'

ثبت‌نام تکمیل ظرفیت دبیرستان‌های نمونه‌دولتی و فرهنگ تهران

دانش‌آموزان متقاضی ادامه تحصیل در دبیرستان‌های نمونه‌دولتی یا فرهنگ شهر تهران می‌توانند با مراجعه به یکی از این مدارس که برای تحصیل انتخاب کرده‌اند، در صورت وجود ظرفیت خالی ثبت‌نام کرده و در آزمون شرکت کنند. دانش‌آموزان متقاضی ادامه تحصیل در دبیرستان‌های نمونه‌دولتی یا فرهنگ در سال تحصیلی ۹۷ـ۹۶، با مراجعه به یکی از دبیرستان‌های نمونه‌دولتی یا فرهنگ شهر تهران که برای تحصیل انتخاب کرده‌اند، درصورت وجود ظرفیت خالی درادامه مطلب