صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'رضاشاه'

زیبا کلام، کتاب «رضاشاه» و فرضیه‌های دایی‌جان ناپلئونی

  زیباکلام: کتاب «رضاشاه» فرضیه‌های دایی‌جان ناپلئونی درباره کودتا را زیر سوال می‌برد. صادق زیباکلام درباره کودتای ۱۲۹۹ با تکیه بر کتاب در دست تالیف خود با نام «رضاشاه» می‌گوید: این اثر که دستمایه اصلی آن اسناد وزارت خارجه انگلستان است، تمام فرضیه‌های دایی‌جان ناپلئونی درباره کودتا را زیرسوال می‌برد و می‌گوید آنچه که طی این سال‌ها درباره کودتای ۱۲۹۹ در ایران منتشر شده، باطل است. صادق زیباکلام، استاد علومادامه مطلب