صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'روزبه معین'

داستان پاورقی تلگرامی دیگری کتاب می‌شود

  پس از انتشار موفقیت‌آمیز کتاب، پاورقی داستانی تلگرامی «پستچی» نوشته چیستا یثربی، دیگر نویسندگان هم به استفاده از این شیوه ترغیب شدند و روزبه معین هم پاورقی‌های تلگرامی‌اش را کتاب می‌‌کند. این روزها داستان‌نویسی در شبکه‌های مجازی به شیوه‌ای برای انتشار آثار ادبی تبدیل شده که از قضا مخاطبان زیادی پیدا کرده است. در این شیوه نویسنده هر روز بخشی از کتاب را در فضایی مجازی منتشر می‌کند. بدونادامه مطلب