صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'فرهاد سخا'

بیروت ۷۵ و تفریحگاه خانوادگی توسط نشر ماهی منتشر شد

  کتاب «بیروت ۷۵» اثر غاده السمان با ترجمه سمیه آقاجانی و کتاب «تفریحگاه خانوادگی» اثر یکتا کوپان با ترجمه فرهاد سخا توسط نشر ماهی منتشر شده است. نشر ماهی به تازگی دو کتاب «بیروت ۷۵» اثر غاده السمان با ترجمه سمیه آقاجانی و کتاب «تفریحگاه خانوادگی» اثر یکتا کوپان با ترجمه فرهاد سخا را در قطع جیبی راهی بازار نشر کرده است. «بیروت ۷۵» «بیروت ۷۵» اثر غاده السمانادامه مطلب