صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'مدرسه'

کاهش تعدد و تنوع درسی از مطالبات دانش آموزان است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع کاهش حجم کتب درسی به تاکید مقام معظم رهبری در جلسات آتی شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم گیری می شود به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشی و فرهنگی،  حمیدرضا کفاش در آئین نمادین” بهره وری” که در دبیرستان دخترانه علوی اسلامی منطقهادامه مطلب