صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'نطق معارف پروانه'

نامه‌های زنان ایرانی، روایت زنانه از مشروطه

  کتاب «نامه‌های زنان ایرانی» به کوشش علی باغدار دلگشا برگرفته از ۶۲ نامه چاپ شده در روزنامه «ایران نو» است که به روایت زنان عصر مشروطه اختصاص دارد. کتاب «نامه‌های زنان ایرانی» به کوشش علی باغدار دلگشا به نامه‌های زنان در دوره مشروطه پیرامون نقش مدارس در اهمیت تربیت دختران آن عصر پرداخته است. «امتحان دبستان ناموس در سنگلج»، «اعلانات»، «کاغذ یا ماتمکده»، «لایحه خانم دانشمند»، «حمیت زنانه»، «نطقادامه مطلب