صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'چهارمین کنگره ملی نخبگان مجمع متخصصین ایران'

کتاب رئیس جمهور تألیف دکتر نصیری زاده

  کتاب رئیس جمهور تألیف جناب آقای دکتر نصیری زاده دبیر کل محترم مجمع متخصصین ایران به خوبی جایگاه رئیس جمهور را مورد وارسی و واکاوی تطبیقی قرار داده است که خواندن آن به تمامی سیاست مداران توصیه می شود . کتاب رئیس جمهور در سال ۱۳۸۷ به مناسبت چهارمین کنگره ملی نخبگان مجمع متخصصین ایران توسط ایشان جمع آوری و نگارش گردید . انتشارات پل این کتاب را در ۱۷۲ صفحهادامه مطلب