صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'کتابخانه های تخصصی'

کتاب اول تئاتر ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد

  کتاب اول تئاتر ایران توسط انجمن هنرهای نمایشی و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است. برای اولین بار در ایران ، فهرست کامل تشکیلات ، تالار ها ، مطبوعات و  مراکز آموزشی تئاتر در سراسر کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتاب اول تئاتر ایران منتشر شد. این کتاب توسط انجمن هنرهای نمایشی منتشر شده و شامل بخش های مراکز فعال در حوزه تئاترادامه مطلب